close

Diabetes en Alcohol

De risico’s kennen
Een alcoholisch drankje nuttigen met vrienden kan een leuk sociaal gebeuren zijn. Maar alcohol dient met mate te worden gebruikt om de gezondheidsrisico’s die met excessief drankgebruik samenhangen te voorkomen. En al helemaal als u diabetes heeft, omdat excessief drinken tot extra diabetesgerelateerde risico’s kan leiden. Om ervoor te zorgen dat u veilig kunt genieten van een glaasje alcohol, is het belangrijk dat u weet wat het effect ervan kan zijn, wat de risico’s zijn en hoe u deze kunt vermijden. Onderstaande lijst geeft u een idee van enkele van de effecten en gezondheidsrisico’s die verband houden met excessief alcoholgebruik.

Effecten van alcohol:

 • Alcohol is een sedativum – het laat uw hersenen langzamer werken. Dat leidt ertoe dat u trager reageert, waardoor het onveilig wordt om te rijden.
 • Alcohol kan u agressief maken.
 • Alcohol kan een verslaving worden.
 • Alcohol kan interacties aangaan met medicatie (bijv. griepmiddelen) en met sociale drugs.


Het verdient aanbeveling niet te rijden als u alcohol heeft gebruikt. Maar als u na het nuttigen van alcohol besluit te gaan rijden, onthoud dan dat de wettelijke limiet voor bestuurders in Nederland 0,5‰ (voor bestuurders die langer dan 5 jaar hun rijbewijs hebben) en 0,2‰ (voor bestuurders die korter dan 5 jaar hun rijbewijs hebben) is.

Risico’s van excessief alcoholgebruik:

 • verlies van bewustzijn;
 • aangetast spraakvermogen;
 • overgeven en stikken;
 • alcoholvergiftiging;
 • verwarring en desoriëntatie. Daardoor kunt u kwetsbaar worden voor:
  • gewelddadig gedrag, bijv. aanranding, beroving;
  • ongelukken;
  • onverstandige seksuele beslissingen, bijv. onveilige seks en de kans lopen op seksueel overdraagbare aandoeningen;
 • gezondheidsproblemen zoals lever-, hart-, maag-, mond- en borstkanker op de lange termijn.

Diabetesspecifieke problemen
Als u diabetes hebt, kunt u nog steeds veilig van een drankje genieten, maar er zijn enkele belangrijke extra problemen die u in gedachten dient te houden:

 • Door dronkenschap bent u minder goed in staat om:
  • uw diabetescontrole te evalueren
  • wijzigingen in uw diabetessymptomen te onderkennen (hypo’s niet voelen aankomen)
  • aan uw conditie te werken.
 • Teveel drinken kan leiden tot gelijksoortige symptomen als bij hypoglykemie (een hypo).
 • Alcohol kan ervoor zorgen dat uw bloedglucose daalt; dat treedt vaak op enkele uren nadat u bent gestopt met drinken.

Als u onverantwoordelijk veel drinkt, loopt u meer kans in een toestand van serieuze hypoglykemie en bewusteloosheid terecht te komen, en dat kan levensbedreigend zijn als daar niet adequaat mee om wordt gegaan. Het is van essentieel belang zich bewust te zijn van de diabetesgerelateerde complicaties en verstandig te drinken, zodat u veilig kunt genieten.


Ascensia Diabetes Care
De fabrikant die u van CONTOUR® producten voorziet gaat verder onder een nieuwe naam: Ascensia Diabetes Care

Laatste update: 05-01-2016 © Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG